fitkon logo
0902 132 000
info@fitkon.sk
NAJBLIŽŠIE FITNESS


KURZY

Kondičný tréner pre I. kvalifikačný stupeň

Kondičný tréner pre I. kvalifikačný stupeň
07.03. 08.03. 14.03. 15.03. 2020
13.06. 14.06. 20.06. 21.06 2020
10.10. 11.10. 17.10. 18.10. 2020
Cena kurzu:
260 EUR

Čo sa na kurze naučíte

Kurz bude zameraný na odborné teoretické a praktické vyškolenie kondičného trénera. Bude zabezpečovať odborné vzdelanie účastníkov v oblasti anatómie, fyziológie človeka, fyziológie telesných cvičení, biomechaniky, diagnostiky trénovanosti, regenerácie, základov prvej pomoci, psychológie športu, výživy v športe, pedagogiky, teórie a didaktiky športu, všeobecné a praktické znalosti v oblasti kondičného trénovania.

Priebeh kurzu

Kurz sa bude skladať z dvoch častí:
Teoretická časť – v teoretickej časti si osvojíte vedomosti z nasledujúcich oblastí
- Anatómia
- Fyziológia človeka
- Fyziológia telesných cvičení
- Biomechanika
- Diagnostika trénovanosti
- Regenerácia
- Zásady prvej pomoci
- Psychológia športu
- Výživa v športe
- Pedagogika
- Teória a didaktika športu

Praktická časť – v praktickej časti si osvojíte teóriu špeciálnej časti kurzu a vďaka ukážkam si vyskúšate nácvik jednotlivých cvičení.

Teória špeciálnej časti kurzu:
- teória športového výkonu
- teoretické východiská rozvoja rýchlostno-silových schopností
- adaptácia svalových vlákien na silový tréning
- rozvoj rýchlostných schopností
- rozvoj vytrvalostných schopností

Ukážky a nácvik jednotlivých cvičení:
- cvičenia na rozvoj silových schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj vytrvalostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj koordinačných  schopností jednotlivých častí tela

Odborná spôsobilosť

Úspešní absolventi získajú kvalifikáciu kondičný tréner s úrovňou I. kvalifikačného stupňa. Absolventi školiaceho zariadenia majú možnosť uplatniť sa ako kondiční tréneri jednotlivcov alebo družstiev v športových a rekreačných zariadeniach.

Záverečné skúšky

Teoretická časť: písomná skúška.
Špeciálna časť: účastníci si budú ťahať obálku v ktorej sa budú nachádzať dve otázky (jedna ústna a jedna praktická)
 - ústna skúška z teórie špeciálnej časti
 - praktická skúška formou ukážky tréningovej jednotky

Certifikát

Absolvent kurzu získa najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý dosiahol zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií. Kurz je akreditovaný ministerstvom školstva SR.

IESCertifikát IES London: okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

Prečítajte si články: Čo znamená pojem kondícia?, Kto je kondičný tréner?

Podmienky nástupu
  • pre účastníka kurzu sa nevyžaduje predchádzajúca prax
  • musí mať stredoškolské vzdelanie
Začiatok kurzu
  • v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
  • písacie potreby, športové oblečenie a tenisky, malý uterák, osuška, USB kľúč

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.

NEWSLETTER
Chcete byť vždy informovaní o našich novinkách ako prví?