fitkon logo
0902 132 000
info@fitkon.sk

Kondičný tréner pre I. kvalifikačný stupeň

Kondičný tréner pre I. kvalifikačný stupeň
20.02.2021 - 21.02.2021
12.06.2021 - 13.06.2021
18.09.2021 - 19.09.2021
Cena kurzu:
260 EUR

Pozor zmena

Na základe zmeny zákona o športe tento kurz už nie je akreditovaný ministerstvom školstva SR.

Čo sa na kurze naučíte

Kurz bude zameraný na odborné teoretické a praktické vyškolenie kondičného trénera. Bude zabezpečovať odborné vzdelanie účastníkov v oblasti anatómie, fyziológie človeka, fyziológie telesných cvičení, biomechaniky, diagnostiky trénovanosti, regenerácie, základov prvej pomoci, psychológie športu, výživy v športe, pedagogiky, teórie a didaktiky športu, všeobecné a praktické znalosti v oblasti kondičného trénovania.

Priebeh kurzu

Kurz sa bude skladať z dvoch častí:
Teoretická časť – v teoretickej časti si osvojíte vedomosti z nasledujúcich oblastí
- Anatómia
- Fyziológia človeka
- Fyziológia telesných cvičení
- Biomechanika
- Diagnostika trénovanosti
- Regenerácia
- Zásady prvej pomoci
- Psychológia športu
- Výživa v športe
- Pedagogika
- Teória a didaktika športu

Praktická časť – v praktickej časti si osvojíte teóriu špeciálnej časti kurzu a vďaka ukážkam si vyskúšate nácvik jednotlivých cvičení.

Teória špeciálnej časti kurzu:
- teória športového výkonu
- teoretické východiská rozvoja rýchlostno-silových schopností
- adaptácia svalových vlákien na silový tréning
- rozvoj rýchlostných schopností
- rozvoj vytrvalostných schopností

Ukážky a nácvik jednotlivých cvičení:
- cvičenia na rozvoj silových schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj vytrvalostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj koordinačných  schopností jednotlivých častí tela

Odborná spôsobilosť

Úspešní absolventi získajú kvalifikáciu kondičný tréner s úrovňou I. kvalifikačného stupňa. Absolventi školiaceho zariadenia majú možnosť uplatniť sa ako kondiční tréneri jednotlivcov alebo družstiev v športových a rekreačných zariadeniach.

Záverečné skúšky

Teoretická časť: písomná skúška.
Špeciálna časť: účastníci si budú ťahať obálku v ktorej sa budú nachádzať dve otázky (jedna ústna a jedna praktická)
 - ústna skúška z teórie špeciálnej časti
 - praktická skúška formou ukážky tréningovej jednotky

Certifikát

Absolvent kurzu získa najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý dosiahol zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií.

IESCertifikát IES London: okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

Prečítajte si články: Čo znamená pojem kondícia?, Kto je kondičný tréner?

Podmienky nástupu
  • pre účastníka kurzu sa nevyžaduje predchádzajúca prax
  • musí mať stredoškolské vzdelanie
Začiatok kurzu
  • v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
  • písacie potreby, športové oblečenie a obuv do fitka a aj na športové aktivity vonku, malý uterák, osuška, USB kľúč

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.

NEWSLETTER
Chcete byť vždy informovaní o našich novinkách ako prví?