fitkon logo
0902 132 000
info@fitkon.sk

RE-PAS

Ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia poskytujeme možnosť rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR /akreditačný dekrét/


• Uchádzač o zamestnanie si sám vyberie rekvalifikačný kurz a podá požiadavku na rekvalifikáciu príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktuálnom predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie. (Aktuálny formulár, často sa mení získate na ÚPSVaR,)
• Uplatnenie príspevku sa u nás vzťahuje iba na kurz Fitnes tréner pre I. kvalifikačný stupeň a Kondičný tréner pre I. kvalifikačný stupeň. Vzhľadom k počtu odučených hodín a vysokej normohodine ktorá z toho vyplýva sa nedá požiadať o preplatenie kurzu v plnej sume ale len nejakej jeho časti. To v praxi znamená, že o 157,50€ môžete požiadať ÚPSVaR a zvyšných 102,50€ si v prípade záujmu musí uchádzač doplatiť pri nástupe na kurz ako samoplatca.
• Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:
Časť A – vyplní uchádzač o zamestnanie
Časť B – vyplní a potvrdí poskytovateľ rekvalifikácie, teda my po vzájomnej dohode s uchádzačom o zamestnanie. Formulár nám stačí naskenovaný, poprípade v PDF verzii poslať mailom na info@fitkon.sk, my ho potvrdíme a obratom pošleme poštou na vašu adresu.
• Následne ÚPSVaR zhodnotí požiadavku a teda ju schváli alebo neschváli. Uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku nám treba odovzdať pri nástupe na kurz.
• Po ukončení kurzu je vašou povinnosťou do 15 kalendárnych dní doručiť do podateľne úradu kópiu dokladu o absolvovaní rekvalifikácie, faktúru vystavenú poskytovateľom rekvalifikácie po ukončení kurzu a žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu. ÚPSVaR uhradí požadovanú sumu kurzovného uchádzača v prospech našej inštitúcie po ukončení rekvalifikácie.
• Kompletné informácie nájdete na stránkach ÚPSVaR

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.

NEWSLETTER
Chcete byť vždy informovaní o našich novinkách ako prví?