Čo je pri rozvoji kondície podstatné?

Pre rozvoj kondície sú určujúce požiadavky zaťaženia (objem, intenzita a ďalšie zložky). Veľkosť zaťaženia je výrazne ovplyvnená výberom zvolených cvičenídruhom tréningovej metódy. Rovnako tak rozhoduje aj organizácia priebehu tréningu, teda spôsob ako je dané cvičenie vykonávané.

Tak ako sa svet vyvíja dopredu, rovnako veda a výskum v oblasti športu a pohybu pokročili. V oblasti kondičného tréningu sa tak vyvinulo množstvo odlišných metód s rôznym pôsobením na jednotlivé druhy kondičných schopností.

Preto práca kondičného trénera spočíva v tom, aby dokázal presne rozlíšiť, ktoré tréningové metódy najviac prospievajú rozvoju pri jednotlivých schopnostiach. Je to veľmi podstatný faktor, ktorý určuje úspešný rozvoj daných schopností, ktoré majú najväčší vplyv na športový výkon daného športovca.

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.