Kondičný tréner

Kondičný tréner
Lektor:
Dĺžka kurzu:
2 dni
07.09.2024 - 08.09.2024
19.10.2024 - 20.10.2024
Cena kurzu:
179 EUR

Čo sa na kurze naučíte

Kurz je zameraný na teoretické a praktické vyškolenie kondičného trénera. Zabezpečuje vzdelanie účastníkov v oblasti anatómie, fyziológie človeka, fyziológie telesných cvičení, biomechaniky, diagnostiky trénovanosti, regenerácie, výživy v športe, teórie a didaktiky športu, všeobecné a praktické znalosti v oblasti kondičného trénovania.

Priebeh kurzu

Kurz sa skladá z dvoch častí:
Teoretická časť – v teoretickej časti si osvojíte vedomosti z nasledujúcich oblastí:
- Anatómia
- Fyziológia človeka
- Fyziológia telesných cvičení
- Biomechanika
- Diagnostika trénovanosti
- Regenerácia
- Výživa v športe
- Teória a didaktika športu

Praktická časť – v praktickej časti si osvojíte teóriu špeciálnej časti kurzu a prostredníctvom ukážok si vyskúšate jednotlivé cvičenia.

Teória špeciálnej časti kurzu:
- teória športového výkonu
- teoretické východiská rozvoja rýchlostno-silových schopností
- adaptácia svalových vlákien na silový tréning
- rozvoj rýchlostných schopností
- rozvoj vytrvalostných schopností

Ukážky a nácvik jednotlivých cvičení:
- cvičenia na rozvoj silových schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj vytrvalostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj koordinačných  schopností jednotlivých častí tela

Certifikát

Úspešný absolvent získa certifikát Kondičný tréner. Kurz poskytuje absolventovi teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti potrebné na kvalitné vedenie kondičnej prípravy jednotlivcov alebo družstiev a športovej prípravy na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií.

Kurz v súčasnosti nie je akreditovaný, zmenou zákona sa akreditácia pre školenia trénerov udeľuje len vysokým školám.

IESCertifikát IES London: okrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii. Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie.
Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Viac informácií o IES certifikáte.

Podmienky nástupu
  • predchádzajúca prax  sa nevyžaduje 
Začiatok kurzu
  • v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
  • písacie potreby
  • športové oblečenie a obuv do fitka a aj na športové aktivity vonku
  • malý uterák, osuška
  • USB kľúč

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.