NAJBLIŽŠIE FITNESS


KURZY

Lektori

Mgr. Michal Králik, PhD.
- juniorský majster SR v silovom trojboji do 75kg vo federácii IPF, medzinárodný juniorský majster SR v silovom trojboji RAW do 75kg, vo federácii WPC
- absolvoval štúdium a neskôr aj stáž vo Fínsku v Neuromuscular Research Centre v Jyväskyle, zameranie výskum vplyvu fyzickej aktivity na telesné a hormonálne zmeny organizmu
- absolvoval ďalšie štúdium výskumu vplyvu fyzickej aktivity na seniorskú populáciu a neuromuskulárne ochorenia ako Alzheimer a Parkinsonova choroba
Čo učí:
- Fitness tréner I. a II. kvalifikačný stupeň
Vzdelanie:
- Interný doktorand, študijný odbor: športová edukológia
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava, Slovensko
Názov dizertačnej práce: Silový tréning ako doplnková terapia sekundárneho mužského hypogonadizmu
-Trénerstvo, špecializácia: kulturistika, fitnes a silový trojboj
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava, Slovenská republika
Akademický titul: Magister (Mgr.)
Názov diplomovej práce: Vplyv kombinovaného tréningu na vybrané silové parametre seniorov
- Osobný tréner, inštruktor
Aircraft Sporthouse, Bratislava, Slovenská republika
- Tréner plávania
Golem Club Central, Bratislava, Slovensko
- Výskumný pracovník, stáž
Neuromuscular Research Centre, Jyväskyla, Fínsko
- International Physical Education, štúdium
University of Oulu, Oulu, Fínsko
Predošlé skúsenosti:
- osobný tréner/inštruktor
- tréner plávania
- výskumný pracovník

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.