NAJBLIŽŠIE FITNESS


KURZY

Čo znamená pojem fitnes?

Pojem fitnes pochádza z anglického slovíčka fit čo znamená zdatnosť. Taktiež sa pre vysvetlenie pojmu fitnes často používa anglické slovné spojenie to be fit, ktoré v preklade znamená byť zdatný, byť v kondícii. Aj napriek tomu, že pojem zdravie mnohým ľuďom hovorí veľa, súčasná doba sa paradoxne vyznačuje veľmi nízkou starostlivosťou o naše zdravie. Zdravotné problémy väčšinou riešime až, keď nastanú.

Avšak ako sa hovorí najlepším liekom proti chorobe je prevencia. A práve pojem fitnes takúto prevenciu ponúka. Pod tento pojem môžeme zaradiť veľké množstvo voľno-časových pohybových aktivít. Samotný fitnes sa tak stáva najmä užitočnou prevenciou proti civilizačným chorobám, prostriedkom k socializácii s inými ľuďmi a pre mnohých taktiež cestou k dosiahnutiu ideálu telesnej krásny a taktiež samotným životným štýlom.

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.