Fitnes tréner ako motivátor, psychológ i pedagóg

Každý človek, ktorý chce dosiahnuť zlepšenie výkonu, techniky, alebo iných cieľov v športe potrebuje osobu, ktorá ho bude viesť a motivovať. Takou osobou je tréner. Tréneri okrem toho, že svojich klientov vedú k zvládnutiu správnej techniky cvičenia a sú schopní riadiť a upravovať proces klientovej cesty za vytúženým cieľom sami musia pracovať na svojej osobnosti.

Samotný význam slova trénovať obsahuje mnoho kategórií, ktoré musí fitnes tréner ovládať, aby dokázal svojmu klientovi poskytnúť čo najkvalitnejšie služby. Preto úlohou osobného trénera musí byť klienta nielen motivovať a klásť na neho požiadavky, ale jeho úlohou je taktiež nadchnúť ho a doslova strhnúť k tomu, aby sám klient prejavoval nadšenie z cesty, ktorá ho vedie k cieli, ktorý si vytýčil.

Práca fitnes tréner je náročná, pretože každý človek je iný a on sám musí dokázať rozlíšiť ako daný klient na jeho podnety reaguje. Klientom, ktorí nie sú dostatočne motivovaní potrebuje fitnes tréner poskytnúť viac svojej energie, aby ich dokázal strhnúť vlastným elánom a nadšením pre daný cieľ. Tréner sa tak stáva katalyzátorom, ktorý umožňuje zmenu stavu.
                      
Trénerstvo je obecne považované za profesiu, kde silno dominuje aspekt vyučovania a riadenia či rozhodovania. Samotné vedenie klienta si však v mnohých prípadoch vyžaduje charizmuempatiu fitnes trénera voči svojim klientom. Iba tak sa z trénera, ktorý iba riadi a organizuje stane aj tréner, ktorý dokáže vypočuť, poradiť a pochopiť dôvody prečo si klient vybral práve jeho služby.

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.