Kto je fitnes tréner?

Fitnes sa stáva súčasťou života čoraz väčšieho množstva ľudí. A svoju záľubu v ňom si môžu nájsť ľudia bez ohľadu na pohlavie, vek alebo sociálny status. Pretože mnoho ľudí nemá s pravidelným pohybom a cvičením takmer žiadne skúsenosti môže im ich nadšenie do športu byť viac škodou ako úžitkom.

Podobne ako k iným fenoménom života, rovnako aj k fitnes sa vzťahuje mnoho mýtov, ktoré sa týkajú cvičenia, stravovania a samotného pohybu. Tieto mýty môžu ľuďom, ktorí s fitnes nemajú žiadne skúsenosti priniesť zhoršenie zdravotného stavu a spôsobenie zbytočných zranení.

A práve tu prichádza na rad osobnosť fitnes trénera. Človeka, ktorý dokáže svojimi vedomosťami a skúsenosti nastaviť smerovanie, ciele a koordinovať samotnú cestu k pohybu u ľudí, ktorí s ním nemajú žiadne skúsenosti.

Fitnes tréner je človek, ktorý dokáže ľudí nasmerovať k výsledkom naplánovaním a stanovením cesty za ich lepším zdravím, vyššou kondíciou či vyšším výkonom. Samotný fitnes tréner v práci so svojimi klientami nepôsobí iba ako tréner, ale taktiež ako pedagóg, výživový poradca, motivátor a psychológ.

Je to človek, ktorý v sebe nosí množstvo vedomostí z rôznych oblasti života, ktoré si práca s ľuďmi v oblasti fitnes vyžaduje. Preto je potrebné povolanie fitnes trénera chápať ako nikdy nekončiaci proces vzdelávania sa s cieľom poskytnúť svojim klientom čo najväčšiu odbornosť a pomoc pri dosahovaní ich pohybových a športových cieľov.

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.