Certifikát IES London

IESOkrem základného certifikátu môžete získať aj medzinárodný certifikát IES (International Education Society) ktorý je celosvetovo akceptovaný. Môžete ho uplatniť nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii.

Kde môžem IES certifikát uplatniť?
U tuzemského i zahraničného zamestnávateľa, pri štúdiu na vyššom type školy. Certifikáty sú medzinárodne zrozumiteľné, pretože sú vydávané v angličtine a úradnom jazyku konkrétnej krajiny. Vždy je dobré mať po ruke jedinečný, medzinárodne zrozumiteľný dokument o úspešnom absolvovaní štúdia.

Viete, že...?
S IES certifikátom máte konkurenčnú výhodu oproti študentom z IESnecertifikovaných škôl?
V dnešnej dobe je na pracovnom trhu vysoká konkurencia. Z toho dôvodu je dôležité mať nielen potrebné vedomosti a schopnosti, ale aj zodpovedajúce doklady o získanej kvalifikácii. Väčšina škôl dáva svojim absolventom len štandardné a povinné dokumenty.
Naša škola sa snaží svojim absolventom maximálne pomôcť a „vyzbrojiť“ ich do praxe aj ďalším dokumentom – medzinárodným certifikátom IES. Tento certifikát je vydávaný od roku 1997 a každý rok ho získa niekoľko tisíc absolventov.

Medzinárodný certifikát IES
Hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie. Doba platnosti certifikátu je neobmedzená, takže je ho možné použiť kedykoľvek v produktívnom veku (tento rok alebo za 5, 10, a aj viac rokov).

Medzinárodný certifikát IES je vytlačený na kriedovom papieri. Obsahuje potrebné ochranné prvky aj pečať so zlatou razbou a je vložený do lakovaného, pevného obalu s identifikačnými údajmi IES. Vzor anglického certifikátu.

Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.

Certifikované sú tieto kurzy:
Fitnes tréner pre I. kvalifikačný stupeň
Kondičný tréner pre I. kvalifikačný stupeň

Poplatok: 149 EUR – v rámci tohto poplatku je anglická a slovenská verzia, za každý ďalší preklad je účtovaný poplatok 39 EUR. Certifikát je možné preložiť až do 16 jazykov.

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.