NAJBLIŽŠIE FITNESS


KURZY

Aké druhy kondície môžeme rozvíjať?

Pri zameraní sa na rozvoj kondície si môžeme vybrať z dvoch základných možností. Rozvíjať môžeme kondíciu všeobecnú alebo špeciálnu.

Všeobecná kondícia býva základom pre všetky športové disciplíny. Kladie dôraz na všestranný pohybový rozvoj. Všeobecná kondícia je najviac rozvíjaná u detí. Hlavným dôvodom je,  že u detí je dôležité trénovať čo najširšiu škálu pohybových schopností.

Špeciálna kondícia sa sústredí hlavne na tie pohybové schopnosti, ktoré daný jedinec potrebuje k tomu, aby dosiahol čo najlepšie výsledky vo svojom športovom odvetví. Ako príklad si môžeme uviesť gymnastu, ktorá potrebuje mať čo najviac rozvinutú schopnosť flexibility a koordinácie. Rovnako ako šprintér, ktorý primárne nepotrebuje rozvíjať vytrvalosť ako maratónec, ale potrebuje pracovať na zlepšení svojej rýchlosti. Samotná rýchlosť s vekom klesá a vďaka tréningu ju môžeme vytrénovať iba do určitej miery.        

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.