fitkon logo
0902 132 000
info@fitkon.sk

Kondičný tréner pre II. kvalifikačný stupeň

Kondičný tréner pre II. kvalifikačný stupeň
Termín: podľa záujmu
Cena kurzu:
350 EUR

Čo sa na kurze naučíte

Kurz bude zameraný na odborné teoretické a praktické vyškolenie kondičného trénera. Bude zabezpečovať odborné vzdelanie účastníkov v oblasti anatómie, fyziológie človeka, fyziológie telesných cvičení, biomechaniky, diagnostiky trénovanosti, regenerácie, základov prvej pomoci, psychológie športu, výživy v športe, pedagogiky, teórie a didaktiky športu, všeobecné a praktické znalosti v oblasti kondičného trénovania.

Priebeh kurzu

Kurz sa bude skladať z dvoch častí:
Teoretická časť – v teoretickej časti si osvojíte vedomosti z nasledujúcich oblastí
- Anatómia
- Biochémia
- Fyziológia človeka
- Fyziológia telesných cvičení
- Biomechanika
- Antropomotorika
- Diagnostika trénovanosti
- Hygiena
- Regenerácia
- Zásady prvej pomoci
- Psychológia športu
- Pedagogika
- Sociológia športu
- Etika a estetika športu
- Šport a právo
- Výživa v športe
- Teória a didaktika športu

Praktická časť – v praktickej časti si osvojíte teóriu špeciálnej časti kurzu a vďaka ukážkam si vyskúšate nácvik jednotlivých cvičení.

Teória špeciálnej časti kurzu:
- teória športového výkonu
- teoretické východiská rozvoja rýchlostno-silových schopností
- adaptácia svalových vlákien na silový tréning
- rozvoj rýchlostných schopností
- rozvoj vytrvalostných schopností
- rozvoj koordinačných schopností

Ukážky a nácvik jednotlivých cvičení:
- cvičenia na rozvoj silových schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj vytrvalostných schopností jednotlivých častí tela
- cvičenia na rozvoj pohyblivostných schopností
- cvičenia na rozvoj koordinačných  schopností jednotlivých častí tela
- tréning vo vysokohorskom prostredí
- metódy diagnostiky jednotlivých schopností v praxi a ich vyhodnotenie
- zostavovanie tréningových plánov a jednoduchých stravovacích plánov

Odborná spôsobilosť

Úspešní absolventi získajú kvalifikáciu kondičný tréner s úrovňou II. kvalifikačného stupňa. Absolventi školiaceho zariadenia majú možnosť uplatniť sa ako kondiční tréneri družstiev na výkonnostnej úrovni alebo rovnako ako kondiční tréneri jednotlivcov v športových a rekreačných zariadeniach.

Záverečné skúšky

Teoretická časť: písomná skúška
Špeciálna časť: účastníci si budú ťahať obálku v ktorej sa budú nachádzať dve otázky (jedna ústna a jedna praktická)
 - ústna skúška z teórie špeciálnej časti
- praktická skúška formou ukážky tréningovej jednotky

Certifikát

Absolvent kurzu získa štvrtú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a rekreačného športu vo všetkých vekových kategóriách. Kurz je akreditovaný ministerstvom školstva SR.

Prečítajte si články: Aké druhy kondície môžeme rozvíjať?, Čo je pri rozvoji kondície podstatné?
Podmienky nástupu
  • kurzu sa môžu zúčastniť absolventi I. kvalifikačného stupňa špecializácie kondičný tréner, ktorí majú platnú licenciu a získanú prax v odbore minimálne 1 rok od získania licencie
Začiatok kurzu
  • v deň kurzu 9:00
Čo si treba priniesť
  • písacie potreby, športové oblečenie a tenisky, malý uterák, osuška, šľapky, USB kľúč

Fitness kurzy

Našim poslaním je pomáhať ľuďom k lepšej fyzickej kondícii a zdravšiemu spôsobu života.
Veríme, že pohyb je cestou k zdraviu.
Vychovávame profesionálnych trénerov, ktorí dokážu byť pre svojich klientov poradcom, motivátorom i psychológom. Absolventi našich trénerských kurzov poskytujú kvalitné služby na profesionálnej úrovni, pretože sú vyškolení tými najlepšími odborníkmi.
Vychovávame komplexných odborníkov v oblasti pohybu.
Chcete sa stať jedným z nich?

Výuku našich kurzov zabezpečujú skúsení lektori s dlhodobou praxou.

Vyberte si z našej ponuky kurzov a začnite spolu s nami tvoriť zdravší svet.

NEWSLETTER
Chcete byť vždy informovaní o našich novinkách ako prví?